Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marii Wasilewskej


"...Komornik sądowy [...] jest funkcjonariuszem publicznym
działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega
tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu."


USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI
ART. 1 ORAZ ART. 3.1